مدیریت رسانه

14 کالا

 • پکیج کامل منابع آزمون دکتری مدیریت رسانه

  پکیج منابع آزمون دکتری مدیریت رسانه

  40,000 تومان
    برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** شماره پشتیبانی: 09357578023 آی دی تلگرام پشتیبانی: @Armanedu
  نمایش سریع محصول
 • تئوری سازمان ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

  1,500 تومان
    برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** شماره پشتیبانی: 09357578023 آی دی تلگرام پشتیبانی: @Armanedu
  نمایش سریع محصول
 • خلاصه کتاب ارتباطات توسعه-مدیریت رسانه

  2,000 تومان
  موضوع: چکیده کامل کتاب ارتباطات توسعه نوع فایل: PDF برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** شماره پشتیبانی: 09357578023 آی دی تلگرام پشتیبانی: @Armanedu
  نمایش سریع محصول
 • نظریه سازمان نوشته ماری جو هچ

  2,000 تومان
  برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** شماره پشتیبانی: 09357578023 آی دی تلگرام پشتیبانی: @Armanedu موضوع: نظریه سازمان نوشته ماری جو هچ ترجمه: حسن دانایی فرد نوع فایل: PDF
  نمایش سریع محصول
 • خلاصه کتاب سیمای سازمان نوشته مورگان

  2,000 تومان
    برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** شماره پشتیبانی: 09357578023 آی دی تلگرام پشتیبانی: @Armanedu موضوع: 2 فایل خلاصه از کتاب سیمای سازمان نوشته مورگان نوع فایل: PDF
  نمایش سریع محصول
 • خلاصه کتاب سازمان و مدیریت

  2,000 تومان
  برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** موضوع: خلاصه کتاب سازمان و مدیریت نوع فایل: PDF
  نمایش سریع محصول
 • خلاصه کتاب رسانه ها روند هم گرایی و تحولات فناورانه

  2,000 تومان
  برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** شماره پشتیبانی: 09357578023 آی دی تلگرام پشتیبانی: @Armanedu موضوع: خلاصه کتاب رسانه ها روند هم گرایی و تحولات فناورانه نوع فایل: PDF
  نمایش سریع محصول
 • خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه

  2,000 تومان
  برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** شماره پشتیبانی: 09357578023 آی دی تلگرام پشتیبانی: @Armanedu موضوع: خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه نوع فایل: PDF
  نمایش سریع محصول
 • سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

  2,000 تومان
  برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** موضوع: سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل نوع فایل: PDF نویسندگان: دکتر مهدی ایران نژاد و پرویز ساسان گهر
  نمایش سریع محصول
 • برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های رسانه ای ایران

  2,000 تومان
  برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** موضوع: برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های رسانه ای ایران (مطالعه ی موردی، روزنامه ی همشهری) نوع فایل: PDF نویسندگان: فرهنگی، علی اکبر؛محکی، علی اصغر؛دانایی، ابوالفضل مترجم: گودرز ميرانى ناشر: دفتر پژوهش هاى راديو،
  نمایش سریع محصول
 • مدل‌هاى ارتباطات جمعى

  2,000 تومان
    برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** شماره پشتیبانی: 09357578023 آی دی تلگرام پشتیبانی: @Armaneduموضوع: مدل هاى ارتباطات جمعى نوع فایل: PDF نویسندگان: دنيس مك كوايل- سون ويندال مترجم: گودرز ميرانى ناشر: دفتر پژوهش هاى راديو،
  نمایش سریع محصول
 • طراحی سازمان و سازماندهی

  تومان
  برای دانلود رایگان و یا خرید باید عضو سایت شوید. عضویت رایگان و ساده است رمز فایل: www.alihatami.tk ****************************** شماره پشتیبانی: 09357578023 آی دی تلگرام پشتیبانی: @Armanedu موضوع: طراحی سازمان و سازماندهی نوع فایل: PDF
  نمایش سریع محصول